Bruk av bilen som reklamemedium åpner for store muligheter. Firmabiler som går på veien dag etter dag, gir deg en unik mulighet til å kommunisere med omverdenen.

Bilreklame blir ofte mer utsatt for slitasje enn annen dekor. Riktig produkt montert av våre kvalifiserte montører, gir en bilreklame som er like fin så lenge bilen går på veien.

Supreme Bilfoliering AS kan levere bilreklame fra den minste tekst til helfoliering av alt fra personbiler og tilhengere til varebiler.

Dette gjør vi:

Vi designer i samarbeid med kunden.

  • Skjærer ut eller printer dekoren
  • Fjerner event. gammel dekor og rengjør lakken grundig
  • Monterer dekoren på en fagmessig måte av aut. montør
  • Vi reparerer event. skader i folien